Zdaniem eksperta

 1.Czy wszystkie puszki w których można kupić napoje są wykonane z aluminium?

Nie, nie wszystkie puszki wykorzystywane jako opakowania są aluminiowe. Część puszek jest stalowych.


2.Jak odróżnić opakowanie stalowe od aluminiowego?

Najprostszym sposobem jest przyłożenie magnesu. Magnes przyciąga stal, więc przyciągnie puszkę wykonaną z tego surowca. Rozróżnić możemy również po oznakowaniu na opakowaniu.


3. Mam do eksperta kluczowe pytanie. Kupuję wodę w 5 litrowych pojemnikach jak mam je zgniatać taką małą zgniatarką którą dostałem od fundacji.

Otrzymana przez Pana zgniatarka niestety nie poradzi sobie z tak dużą butelką. Przy jej użyciu można zgniatać maksymalnie 2l butelką. Butelki 5l trzeba odkręcone zgniatać nogą i po ich rozpłaszczeniu można zakręcić i wrzucić do kosza.


4. Czy do koszy na butelki PET można wrzucać styropian?

Obecnie nie jest prowadzona selektywna zbiórka styropianu. Należy go wyrzucać do zbiorczego pojemnika na odpady.


5.Czy w ramach akcji zbierane są opakowania tertapak jeżeli nie to gdzie powinno się je wrzucać

Zbiórka odpadów prowadzona w projekcie nie obejmuje opakowń typu tetrapak. Opakowania te można wrzucać do żółtych koszy dzwonowych, lub do żółtych koszy ustawionych w wiacie śmietnikowej na tzw. frakcję suchą. Przed wyrzuceniem opakowanie należy opróżnić i rozłożyć tak aby zajmowało jak najmniejszą objętość.


6. Co oznacza skrót RIPOK.

Jest to skrót od nazwy zakładu „Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

 
  7. Jak mam postąpić ze zużytym akumulatorem?

Zużyty akumulator można oddać w sklepie przy zakupie nowego tzw. wymiana „1za1” lub zawieźć do Lamusowni.

 

8. Gdzie są przewożone odpady odbierane przez firmy zajmujące się wywozem odpadów?

Odpady komunalne odbierane w gminie Kraków przewożone są na składowisko odpadów komunalnych Barycz, gdzie przed ich składowaniem na sortowni odzyskiwane są z nich surowce wtórne. Odpady organiczne są kompostowane, a balast trafia na składowisko.

 

9. Jak postępować aby wytwarzać jak najmniej odpadów?

Masa oraz rodzaj wytwarzanych odpadów są bezpośrednio związane z naszymi zwyczajami konsumpcyjnymi, miejscem zamieszkania. Na ilość wytwarzanych odpadów największy wpływ mają „nasze zakupy”. tzn. z tym co kupujemy oraz czy gotujemy w domu czy też nie. Tak więc mądre zakupy są podstawą minimalizacji wytwarzania odpadów.

 

10. Jakie są powody zmian prawa dotyczącego gospodarki odpadami?

Zmiany prawa związane są z jego dostosowaniem do prawa UE. Zmiany te mają wpłynąć na zminimalizowanie ilości odpadów kierowanych na składowiska na rzecz wzrostu ilości odzyskiwanych surowców, oraz zastosowania innych metod odzysku.

 

11. Jak zgodnie z prawem postępować przy ściąganiu eternitu z dachu budynku?

Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3 jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przeprowadza okresowe kontrole stanu obiektu budowlanego, urządzenia zawierającego azbest wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów i sporządza się w dwóch egzemplarzach „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - jeden egzemplarz „oceny” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca przechowuje razem z dokumentacją obiektu, a drugi egzemplarz „oceny” przekazuje do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

 

 Wyroby zawierające azbest zakwalifikowane zgodnie z w/w „oceną” do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte na zlecenie właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy przez wyspecjalizowanego wykonawcę, który powinien posiadać koncesję na wykonywanie prac z wyrobami zawierającymi azbest.

 

 Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji.

 

 Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

 

 Zgłoszenie, powinno zawierać w szczególności:

 

  • rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

 

  • termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
  • adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
  • kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
  • określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
  • obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

 

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 

Oświadczenie to właściciel winien przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

 

 

12. Gdzie wyrzucić opakowania po oleju samochodowym?

Są to odpady niebezpieczne, należy je zawieźć do Lamusowni, również niektóre stacje benzynowe mają pojemniki na te odpady.

 

13. Planuję remont w trakcje którego będę wyburzać ścianę, co mam zrobić z gruzem budowlanym?

Gruzu budowlanego nie można wrzucać do pojemnika na odpady komunalne. Należy zamówić w firmie odbierającej odpady dodatkowy pojemnik lub zawieźć gruz do Lamusowni.




Zadaj pytanie ekspertowi z zakresu selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

Kontakt

Adres:
Nasz ekspert

Andrzej Mitura

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Finansowanie projektu

logo FIO

Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dane Kontaktowe

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul Czysta 17/4
31-121 Kraków

(012) 631 57 31

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Aktualności

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przegladarki możesz zmienić.Szczegóły jak tozrobić znajdziesz tutaj Aby dowiedzieć się więcej zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information